Ga naar de inhoud

 

Het woningbedrijf staat de komende jaren voor een grote verduurzamingsopgave om alle woningen in de portefeuille met een energielabel slechter dan C te verduurzamen.

Door ons vastgoed te verduurzamen nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met de ingreep creëren we weer een woning waar de bewoner zich 'thuis' voelt, een plek waar het behaaglijk is met het comfort die men mag verwachten.

Wij gaan bij de verduurzaming uit van 'no regret'-maatregelen. Uitgangspunt voor de volgorde van de verduurzaming is de 'Trias Energetica':

  • Eerst energieverbruik verminderen; periode 2023 - 2026
  • Dan duurzame energie toepassen;  periode 2027 - 2050
  • Tenslotte efficiënt energiegebruik bevorderen.

De verduurzaming van uw woning heeft betrekking op het verbeteren van de isolatie van de thermische schil. Concreet kijken we hier naar vloer-, spouw- en dakisolatie. Ook worden onderdelen als HR++ beglazing en ventilatie meegenomen in de werkzaamheden.

Het samengestelde bouwteam zal iedere woning bezoeken en per woning een maatwerk advies opstellen. Dit advies zal het Woningbedrijf met uw bespreken. Bij overeenstemming over de plannen wordt uw woning ingepland voor de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen voor een korte periode impact hebben op uw woonomgeving. Het is dan ook voor ons als Woningbedrijf van groot belang de communicatie met u als huurder en de uitvoerende partijen zo goed als mogelijk vorm te geven.

Tijdens de plannen voor het verduurzamen van de woningen wordt er ook gekeken welke onderdelen van de meerjarige onderhoudsplanning direct meegenomen kunnen worden. Het kan vanuit de omgevingswet noodzakelijk zijn bepaalde maatregelen later uit te voeren.

In het kader van de verduurzaming worden er de komende tijd nog een aantal onderzoeken uitgevoerd:

  • Ecologisch vervolgonderzoek
  • Bouwkundige opname van de woningen
  • Energetisch onderzoek i.r.t. het energielabel

Voor het ecologisch onderzoek hoeft u niet thuis te zijn. Dit onderzoek vindt plaats vanaf de openbare weg. Voor de andere 2 onderzoeken wordt u benadert om een afspraak in te plannen.