Ga naar de inhoud

U kunt via het meldpunt Openbare Ruimte van de Gemeente Koggenland online uw meldingen kwijt over bijvoorbeeld openbare verlichting, wegen en trottoirs, openbaar groen, overlast, drank- en drugsoverlast of vandalisme.