Ga naar de inhoud

Medehuurderschap kan alleen aangevraagd worden voor een partner. Het is dus niet mogelijk om medehuurderschap aan te vragen voor andere relatievormen (denk hierbij aan broer/zus/zwager/neef etc.).

Als u gaat samenwonen en wilt dat uw partner medehuurder wordt, moet u via onderstaand formulier aanvragen. Hiervoor kunt u het formulier Verzoek tot medehuurderschap gebruiken. Voorwaarde is dat u kunt aantonen dat u ten minste twee jaar een gezamenlijke huishouding voert op het adres en dat de samenwoning een duurzaam karakter heeft.

Bij gehuwden is de partner automatisch medehuurder. Na echtscheiding kan één van de partners in de woning blijven wonen. Als men er onderling niet uitkomt, zal de rechter uiteindelijk beslissen.

Een huurcontract kan op één of meer namen staan. Wie op het huurcontract staat is ook verantwoordelijk voor de woning. Als één van de huurders elders gaat wonen, moet u dit aan ons doorgeven via het contactformulier.


Medehuurder worden bij uw ouders kan alleen in bijzondere omstandigheden

Woont een volwassen kind nog bij zijn ouders? Dan kan hij niet snel medehuurder worden omdat er in de meeste gevallen geen sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een ouder hoort van nature te zorgen voor zijn kind.

Soms komt het voor dat een kind medehuurder kan worden. Het inwonend kind moet in ieder geval minimaal 35 jaar oud zijn en zijn hele leven staan ingeschreven op het adres van zijn ouders. Daarnaast moet er ook worden aangetoond dat het kind een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert met zijn ouders. Het inkomen van kinderen kan meetellen bij de huurverhoging voor een sociale huurwoning.

 

Mijn gegevens