Ga naar de inhoud
Jaarlijkse huurverhoging

Het woningbedrijf Koggenland verhoogt op 1 juli de huur. Wij volgen hierin de regels vanuit de overheid. De inkomsten van de jaarlijkse huurverhoging zijn nodig om onze woningen te verbeteren/verduurzamen en nieuwe woningen te bouwen.

Hoe informeren wij u over huurverhogingen

U ontvangt een brief met toelichting op de jaarlijkse huurverhoging. De brief met het officiële aanzeggingsformulier zijn  verstuurd. Bewaar dit aanzeggingsformulier goed, deze wordt slechts éénmaal verstrekt.

Sommige huurders hebben recht op huurverlaging

Wat zijn de voorwaarden om huurverlaging te krijgen?

  • U woont in een sociale huurwoning. 
  • Uw netto huur is (of wordt door de huurverhoging op 1 juli 2023) hoger dan € 575,03.  
  • U woont voor of op 1 maart 2023 in uw woning. 
  • Woont u alleen? Dan mag uw belastbare jaarinkomen maximaal € 23.250 zijn. Of € 24.600 als u AOW krijgt. 
  • Woont u met twee of meer personen? Dan mag uw belastbare jaarinkomen maximaal € 30.270 zijn. Of € 32.730 als minstens één persoon AOW krijgt.  
  • Heeft u thuiswonende kinderen? En waren zij op 1 januari 2023 nog geen 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. 

Misschien heeft u recht op huurverlaging. Uw inkomen moet de afgelopen zes maanden, of al langer, onder de grens liggen. 120% van het sociaal minimum en een huur boven de € 575,03.

Voldoet u aan alle voorwaarden?

  • Neem dan contact met ons op. Stuur een mail naar woningbedrijf@koggenland.nl of bel met ons contactcentrum op telefoonnummer 0229-548400.
  • Voor het aanvragen van huurverlaging hebben wij de inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) met uw inkomensgegevens over het jaar 2021 en 2022 nodig. U kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst

Zodra wij alle gegevens hebben ontvangen wordt de aanvraag om huurverlaging  in behandeling genomen. 

Door de gestegen energiekosten zijn steeds meer mensen in de financieel problemen geraakt.

Bij  het Tijdelijk Noodfonds Energie kunnen kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening terecht kunnen voor financiële steun. Het zou kunnen dat u ervoor in aanmerking komt.

Let wel: het doen van deze aanvraag kan alleen nog tot eind April 2023.

Telefoonnummer Huurcommissie

Op het aanzeggingsformulier van de huurverhoging staat helaas een onjuist telefoonnummer van de Huurcommissie. Het juiste telefoonnummer is  0800-4887243.

Huurverhoging bij woningverbetering

Ook als wij in uw opdracht uw woning verbeteren kan het zijn dat daar een huurverhoging bij hoort. Dit spreken wij apart met u af.

Hoe berekening wij uw servicekosten?

Voor een aantal woningen brengen we naast de gewone huur ook servicekosten in rekening. Deze kosten schatten we in. Hierbij kijken we naar de werkelijke kosten in de afgelopen jaren. Als achteraf op basis van de werkelijke kosten blijkt dat u te veel of te weinig heeft betaald, krijgt u het volgend jaar een hogere of lagere rekening.

 

 

Huurkrant 2023