Ga naar de inhoud
Jaarlijkse huurverhoging

Het woningbedrijf Koggenland verhoogt op 1 juli de huur. Wij volgen hierin de regels vanuit de overheid. De inkomsten van de jaarlijkse huurverhoging zijn nodig om onze woningen te verbeteren en nieuwe woningen te bouwen.

Hoe informeren wij u over huurverhogingen

U ontvangt een brief met toelichting op de jaarlijkse huurverhoging. De brief met het officiële aanzeggingsformulier zijn verstuurd. Bewaar dit aanzeggingsformulier goed, deze wordt slechts éénmaal verstrekt.

Sommige huurders hebben recht op huurverlaging

Wat zijn de voorwaarden om huurverlaging te krijgen?

  • U woont in een sociale huurwoning. 
  • U heeft in 2023 niet al een huurverlaging naar € 575,03 gehad.
  • U woonde voor of op 1 maart 2023 al in uw woning. 
  • Woont u alleen? Dan mag uw belastbare jaarinkomen maximaal € 24.840 zijn. Of € € 26.430 als u AOW krijgt. 
  • Woont u met twee of meer personen? Dan mag het totale belastbare jaarinkomen van alle personen in uw huishouden bij elkaar opgeteld maximaal € 32.370 zijn. Of € 35.150 als minstens één persoon AOW krijgt.  
  • Heeft u thuiswonende kinderen? En waren zij op 1 januari 2024 nog geen 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. 

Voldoet u aan alle voorwaarden?

Vraag dan hier huurverlaging aan. Vraag dan hier huurverlaging aan. Heeft u recht op huurverlaging? Dan gaat deze in op de eerste dag van de tweede maand na uw (complete) aanvraag. 

Zodra wij alle gegevens hebben ontvangen wordt de aanvraag om huurverlaging in behandeling genomen. 

 

Door de gestegen energiekosten zijn steeds meer mensen in de financieel problemen geraakt.

Bij  het Tijdelijk Noodfonds Energie kunnen kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening terecht kunnen voor financiële steun. Het zou kunnen dat u ervoor in aanmerking komt.

Telefoonnummer Huurcommissie

Op het aanzeggingsformulier van de huurverhoging staat helaas een onjuist telefoonnummer van de Huurcommissie. Het juiste telefoonnummer is  0800-4887243.

Huurverhoging bij woningverbetering

Ook als wij in uw opdracht uw woning verbeteren kan het zijn dat daar een huurverhoging bij hoort. Dit spreken wij apart met u af.

Hoe berekening wij uw servicekosten?

Voor een aantal woningen brengen we naast de gewone huur ook servicekosten in rekening. Deze kosten schatten we in. Hierbij kijken we naar de werkelijke kosten in de afgelopen jaren. Als achteraf op basis van de werkelijke kosten blijkt dat u te veel of te weinig heeft betaald, krijgt u het volgend jaar een hogere of lagere rekening.

 

Informatie over uw recht en plichten bij de huur van een woning

U heeft met ons een huurovereenkomst voor woonruimte. Bij die huurovereenkomst horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan onze precieze afspraken over het gebruik van uw woning. In deze brochure geven wij u extra algemene informatie over uw rechten en plichten als huurder van de woning.

 

Huurkrant 2024