Jaarlijkse huurverhoging

Huurverhoging 2022

Het woningbedrijf Koggenland verhoogt op 1 juli de huur. Wij volgen hierin de regels vanuit de overheid. Dit doen we omdat ook wij te maken hebben met inflatie. Zonder het doorvoeren van huurverhogingen kunnen wij niet bouwen en verduurzamen. Het kabinet heeft wettelijk bepaald dat we de huur ook op basis van uw inkomen nog extra kunnen verhogen. Wij hanteren deze inkomensafhankelijke huurverhoging  niet.

Hoe informeren wij u over huurverhogingen

Jaarlijks krijgt u in het voorjaar een brief met toelichting op de jaarlijkse huurverhoging. Deze brieven met de verhoging van 2,3%, het officiële aanzeggingsformulier en de huurkrant 2022 zijn reeds verstuurd. Bewaart u dit aanzeggingsformulier goed, deze wordt slechts eenmaal verstrekt.

Huurverhoging bij woningverbetering

Ook als wij in uw opdracht uw woning verbeteren kan het zijn dat daar een huurverhoging bij hoort. Dit spreken wij apart met u af.

Hoe berekening wij uw servicekosten?

Voor een aantal woningen brengen we naast de gewone huur ook servicekosten in rekening. Deze kosten schatten we in. Hierbij kijken we naar de werkelijke kosten in de afgelopen jaren. Als achteraf op basis van de werkelijke kosten blijkt dat u te veel of te weinig heeft betaald, krijgt u het volgend jaar een hogere of lagere rekening.

 

Documenten