Verbouwen? Altijd eerst aanvragen!

Als u iets aan uw huurwoning wilt veranderen, moet u toestemming vragen aan het gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland. Wij kunnen u precies vertellen aan welke voorwaarden uw plannen moeten voldoen. Denk in ieder geval aan:

  • bouwtechnische voorwaarden en veiligheidseisen
  • eventueel een omgevingsvergunning
  • het onderhoud aan de woningaanpassing
  • het in goede staat opleveren van de woning als u gaat verhuizen


Hierover maken we afspraken. Deze afspraken leggen we ook schriftelijk vast met een formulier zodat daar geen misverstanden over mogelijk zijn.

Wie zonder toestemming een huurwoning verandert, handelt niet alleen in strijd met de huurovereenkomst, maar loopt ook grote financiële risico's.