Ga naar de inhoud
Urgentie
Urgentie aanvragen huurwoning

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning.

 

Voorwaarden aanvragen urgentie
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal 1 jaar in Westfriesland.
 • Uw inkomen is lager dan € 44.655 (prijspeil 2021).
 • Per 1 januari 2023 zijn er 2 verschillende inkomensgrenzen. 
 • Voor eenpersoonshuishoudens wordt de huidige grens geïndexeerd naar 44.035 euro.
 • Voor meerpersoonshuishoudens gaat een hogere grens gelden: 48.625 euro.
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen ((bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld), een onhoudbare woonsituatie of relationele reden. Bij een echtscheiding of verbreken samenwoning heeft u een ouderschapsplan nodig. Meer informatie over dit plan vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)
  • mantelzorg
Aanvragen

De aanvraag kost € 55,38 (prijspeil 2022). Per 1 januari 2024 kost de aanvraag € 58,60

 

Een aanvraag indienen

Voor het aanvragen van urgentie klikt u hieronder op "Urgentie aanvragen".

Urgentie aanvragen

 

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

 

Wat houdt urgentie krijgen in?

U krijgt één woning toegewezen in de gemeente waar u woont. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

 

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, telefoonnummer 0229-252200 of per email wonen@hoorn.nl

 

Meest gestelde vragen
 1. Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?
  U krijgt één woning toegewezen in uw huidige woonplaats. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie.
 2. Mag ik een woning weigeren?
  Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.
 3. Ik woon in Breda, maar mijn ouders en tante wonen hier. Kan ik dan urgentie aanvragen?
  Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.
 4. Als ik urgentie krijg, krijg ik dan het geld voor de aanvraag terug?
  Nee, u krijgt geen geld terug.