Ga naar de inhoud

Avenhorn: Woningbouw Het Veer

Er is nieuwbouw gepland op de voormalige schoollocaties Het Veer in Avenhorn.

Eind 2021 hebben we met buurtbewoners en betrokkenen uit de omgeving een keuze gemaakt in de toekomstige indeling van het plangebied. Het woningbouwprogramma voor het gebied is vastgesteld in een stedenbouwkundig plan.

Dit plan is verder uitgewerkt in een zogenoemd beeldkwaliteitsplan. De bebouwing en de buitenruimte van het nieuwe plan moet passen in de omgeving en daartoe leggen we afspraken met elkaar vast in een beeldkwaliteitsplan.

De sloop van de voormalige schoolgebouwen is inmiddels afgerond. Voor de tijdelijke huisvesting in de vorm van noodlokalen wordt een nieuwe bestemming gezocht. In het eerste kwartaal verwacht de gemeente deze weg te halen.