Ga naar de inhoud

Het college hecht er waarde aan dat onze huurders veilig in onze huurwoningen woont. Een van de bouwkundige onderdelen op het gebied van veiligheid is de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Na 1994 is het gebruik hiervan verboden en heeft het woningbedrijf al veel asbesthoudende materialen uit het bezit verwijderd.

Golfplaten

In 2024 neemt de gemeente het initiatief om alle golfplaten bij huurwoningen met een bouwjaar vóór 1994 in beeld te brengen die mogelijk asbesthoudende zijn, deze worden waar nodig en mogelijk vervangen.

Inspectie

De inspectie van de golfplaten wordt uitgevoerd door de firma Adebo Milieu Advies uit Winkel. De inspecteur zal in de maanden maart en april 2024 de huurders benaderen.

Na inventarisatie gaan wij zo nodig de huurder informeren wat de stappen zijn en wat het voor de huurder betekent.  Mocht de huurder zelf nog asbesthoudend materiaal in eigendom hebben dan kan dat  in overleg en overeenstemming in verband met kosten eigen rekening huurder ook worden gesaneerd.